Home | Contact  
Toernooien
Reglement
Nieuws
Links
Mastertoernooi
Sponsor
Fotoalbum
Toernooien Archief
Mastertoernooi Archief
Bekijk het gastenboek
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Reglement

Bierling de Schepper Frieslandcup Driebanden toernooien.
 

Basisreglement

1.Inschrijven voor een toernooi.
Elke biljarter kan deelnemen aan de DRIEBANDEN TOERNOOIEN om de BIERLING DE SCHEPPER FRIESLAND CUP. Een biljarter is deelnemer als hij/zij zich tijdig aanmeldt bij de wedstrijdleider van een toernooi. Voor elk volgend toernooi moet steeds opnieuw worden ingeschreven. Een speler is niet verplicht aan meerdere toernooien deel te nemen. Bij inschrijving dient de volgende informatie te worden verstrekt door de inschrijver: naam, woonplaats, telefoonnummer en handicap van de speler(s). Na acceptatie krijgt de inschrijver de starttijd van de ingeschreven speler(s). Een speler moet zich vijftien minuten voor de starttijd hebben gemeld bij de wedstrijdleider. Als een speler zich later meldt, dan is de inschrijving vervallen. De wedstrijdleider kan dan in overleg met de speler besluiten deze op dezelfde of een andere starttijd alsnog tot het toernooi toe te laten.

2. Deelnemen aan een toernooi.
De wedstrijdleider van een toernooi stelt door loting of door plaatsing het wedstrijdschema vast. Voor aanvang van de eerste wedstrijd of bij wisseling van tafel heeft elke speler het recht door middel van minimaal drie willekeurige stoten in te spelen. Een wedstrijd begint door een loting met een muntstuk. De winnaar van deze loting kiest (indien van toepassing) wie er begint met inspelen. Na het inspelen (indien van toepassing) maken de spelers de keuzetrekstoot. De winnaar van de keuzetrekstoot kiest wie er begint. Voor aanvang van de wedstrijden dienen de deelnemers in de gelegenheid te worden gesteld kennis te nemen van het huisreglement van een toernooi. In het huisreglement staan de volgende punten omschreven:
A.   De inspeeltijd. (aantal minuten of minimaal vijf stoten)
B.   De volgorde van de wedstrijden.
C.   De lengte van een partij. (aantal beurten)
D.   Het slot van een partij. (Wel of geen gelijk makende beurt, van acquit of niet)
E.   De plaatsingsprocedure voor de volgende ronde.
F.   Alle regels die afwijken van het basisreglement.
Het huisreglement mag niet in strijd zijn met het basisreglement.

3. Het handicapsysteem.
De toernooien worden afgewerkt volgens het handicapsysteem, de volgende klassen worden gehanteerd:
A-handicap gemiddelde van 0.000 tot 0.350 (7 caramboles)
B-handicap gemiddelde van 0.350 tot 0.425 (8 caramboles)
C-handicap gemiddelde van 0.425 tot 0.500 (9 caramboles)
D-handicap gemiddelde van 0.500 tot 0.600 (10 caramboles)
E-handicap gemiddelde van 0.600 tot 0.700 (11 caramboles)
F-handicap gemiddelde van 0.700 tot 0.800 (12 caramboles)
G-handicap gemiddelde van 0.800 tot 0.900 (13 caramboles)
H-handicap gemiddelde van 0.900 tot 1.100 (14 caramboles)
J-handicap gemiddelde van 1.100 tot 1.300 (16 caramboles)
K-handicap gemiddelde van 1.300 tot 1.500 (18 caramboles)
L-handicap gemiddelde van 1.500 tot 1.700 (20 caramboles)
M-handicap gemiddelde van 1.700 tot 2.000 (22 caramboles)

Voor spelers met alleen een libre gemiddelde geldt de volgende handicap.

Hoofdklasse 10 caramboles.

1ste klasse   9  caramboles.

2 de klasse   8 caramboles.

3 de klasse   7 caramboles.

En voor spelers die alleen een gemiddelde driebanden groot hebben geld het volgende op klein.

0.600-0.750 = 16 caramboles.

0.750-0.900 = 18 caramboles.

Boven 0.900 = 20 caramboles.

 

Informatie over de te spelen handicap kan worden verkregen door:
a. De speler in te delen aan de hand van het moyenne dat hij/zij heeft behaald bij de persoonlijke kampioenschappen van de KNBB. 2e klas minimaal 9, 1e klas minimaal 10 en hoofdklasse minimaal 12.
b. Informatie in te winnen bij de vereniging waar de speler lid is. (NO)
c. Informatie van de speler (NO) Als een speler niet een officieel gemiddelde (NO) heeft, dan heeft de wedstrijdleider het recht de handicap na elke ronde aan te passen. Spelers waarvan de handicap bekend is, staan opgenomen in de spelers informatie lijst van de DRIEBANDEN TOERNOOIEN BIERLING DE SCHEPPER CUP.
Elke speler is zelf verantwoordelijk voor het melden van veranderingen die aanleiding
kunnen zijn tot het aanpassen van zijn handicap.

4. Tellen en schrijven.
Elke speler is verplicht op aanwijzing van de wedstrijdleider zoveel wedstrijden te tellen of te schrijven als hij/zij gespeeld heeft. Een koppel dat door de wedstrijdleider is aangesteld voor de arbitrage van een wedstrijd, bepaalt onderling zijn taken. De schrijver zorgt ervoor dat het wedstrijdformulier onmiddellijk na afloop van een wedstrijd wordt ingeleverd bij de wedstrijdleider. De wedstrijdleider zal, als bovenstaande ontoereikend is, een beroep doen op de overige aanwezigen.
 
5. Plaatsing voor de volgende ronde.
Een winnaar van een wedstrijd krijgt twee punten, bij remise krijgen beide spelers één punt en een verliezer krijgt geen punten. Knock-out wedstrijden worden gespeeld zonder gelijkmakende beurt en kunnen dus niet in remise eindigen. Bij spelen in poules van drie of vier personen, is het volgende van toepassing. Om uitslagen van poules van vier spelers en poules van drie spelers (dubbel) zo eerlijk mogelijk met elkaar te kunnen vergelijken wordt het puntenaantal van spelers in poules van drie vermenigvuldigd met drie en in poules van vier vermenigvuldigd met vier. De aldus verkregen totalen zijn bepalend voor de volgorde van plaatsing. Is het puntenaantal gelijk, dan is het gerelateerde moyenne de doorslaggevende factor. Poules met andere aantallen spelers zijn niet toegestaan. Het gerelateerde moyenne wordt als volgt berekend:
De spelers die in wedstrijdpunten gelijk geëindigd zijn worden omgerekend naar de K-handicap. Het moyenne van de speler wordt gedeeld door zijn handicap en vervolgens vermenigvuldigd met 18. Voorbeeld: een D-speler heeft een moyenne van 0.658 gespeeld. 0.658 gedeeld door 10 is 0.0658. Dit maal 18 geeft een gerelateerd moyenne van 1.184. Uiteraard wordt dit door het wedstrijdprogramma van Cornelis de Jong berekend.

6. Toevoegen van reservespelers.
Er worden geen reservespelers meer toegelaten op de finaledag. Als een speler op de finaledag niet komt opdagen, dan heeft zijn tegenstander automatisch een BEY. De niet opkomende speler krijgt 1 rankingpunt. Dit geldt niet voor het Mastertoernooi.

7. Promotie en degradatie.
Promotie.
- Als een speler op de persoonlijke kampioenschappen van de KNBB een gemiddelde speelt, dat hoger is dan de bovengrens van zijn handicap bij Bierling de Schepper Cup Cup, dan promoveert deze speler direct naar de klasse waarvan de bovengrens zijn bij de KNBB behaalde gemiddelde niet overschrijdt.
- Indien een speler aan het eind van het seizoen een gemiddelde heeft gespeeld in de B1 of de B2 dat hoger is dan de bovengrens van zijn handicap bij Bierling de Schepper Cup, dan promoveert deze speler direct naar de klasse waarvan de bovengrens zijn bij B1 of B2 behaalde gemiddelde niet overschrijdt. De speler dient minimaal 8 wedstrijden te hebben gespeeld 
- Bij het behalen van 3 promotiesterren in de klasse A tot en met G en 5 promotiesterren in de klasse H, J, K en L bij de Bierling de Schepper Cup promoveert de speler direct naar een hogere klasse. Een speler krijgt een promotiester als hij een hoger moyenne speelt dan de klasse waarin hij is ingedeeld. Dit geldt alleen op de finaledag. (Het moyenne wordt berekend over het hele toernooi). Indien een speler niet de finaledag haalt, maar wel een hoger moyenne heeft gespeeld, dan volgt er geen promotiester. Een promotiester vervalt na twee seizoenen. Ook de winnaar van een toernooi krijgt een promotiester.
- Spelers die maar 1 of 2 toernooien per seizoen meespelen bij de Bierling de Schepper Cup kunnen door de wedstrijdleiders voor het toernooi worden verhoogd indien daar aanleiding toe is. (Dit kan bijvoorbeeld wanneer een speler meer is gaan driebanden en beter is geworden en hierdoor in een te lage klasse is ingedeeld). 
- Een speler die niet regelmatig meespeelt in de Bierling de Schepper Cup en hoger speelt dan zijn klasse waarin hij is ingedeeld kan tijdens en ook na het toernooi worden verhoogd. 

Degradatie.
Een speler kan na het laatste toernooi van een seizoen en voor het eerste toernooi van het opvolgende seizoen degradatie aanvragen wanneer hij aan de volgende 2 criteria voldoet:
1. De speler moet minimaal 8 toernooien hebben gespeeld dat seizoen.
2. Het gemiddelde op ieder toernooi moet lager zijn geweest dan de ondergrens van de klasse waarin de speler speelt.

Hierop zijn echter 2 uitzonderingen.
1. Indien de speler bij de eerste 20 plaatsen op de einduitslag van de ranking voorkomt, dan kan deze speler niet degraderen.
2. Ook als de speler dat seizoen wel zijn gemiddelde bij de PK´s heeft gehaald, dan is degradatie niet mogelijk.

Uiteraard kan een speler die in de A klasse (7) speelt niet worden verlaagd.

8. Prijsuitreiking.
De wedstrijdleider is verplicht, zo snel mogelijk, na de finale de prijsuitreiking te houden voor de beste acht van het toernooi. Spelers die zich onttrekken aan de prijsuitreiking zijn uitgesloten van de geldprijzen. Van de totale inleg van de spelers moet minimaal 75 procent worden uitgekeerd aan de deelnemers. Er moet per ronde een verschil zijn in de hoogte van de prijs.

9. Rankingpunten Bierling de Schepper Cup.
Alle spelers van een toernooi krijgen rankingpunten:
1e plaats                     10 punten   +   1 ster
2e plaats                     8 punten
3e plaats                     7 punten
4e plaats                     6 punten
5e t/m 8e plaats           4 punten
9e t/m 16e plaats         3 punten
17e t/m 32e plaats       2 punten
Iedere deelnemende speler die niet de finaledag haalt krijgt 1 punt.

De speler die na het laatste toernooi de meeste punten heeft, is de winnaar van de Bierling de Schepper Cup wisselbeker. De beste zestien spelers van de ranking ontvangen tijdens het Master-toernooi geldprijzen. Als meerdere spelers eindigen met een gelijk aantal rankingpunten, dan worden zij geplaatst op het aantal keren dat de spelers de finaledag op een toernooi hebben bereikt. (Hoe vaker bij de beste 32, hoe hoger de plaatsing in de eindstand. **)  De beste 16 van de eindstand ontvangen een uitnodiging voor het toernooi om de Masterstitel. (**Toelichting: als twee of meer spelers zich even vaak geplaatst hebben bij de beste 32 deelnemers van een toernooi, dan is daarna het aantal plaatsingen bij respectievelijk de beste 16, 8, 4, 2 of 1 bepalend voor de volgorde in de einduitslag. Als ook dat geen uitsluitsel geeft, bepaald een loting door de commissie Bierling de Schepper Cup de volgorde.)
 
10. Verplichtingen van de organisatoren van een toernooi.
Alle wijzigingen van de gegevens zoals die vermeld staan op de wedstrijdkalender, dienen onmiddellijk te worden doorgegeven aan de commissie van de Bierling de Schepper Cup. De wedstrijdleider moet gebruik maken van het wedstrijdprogramma van Cornelis de Jong. Nieuwe spelers moeten worden ingevoerd in het programma. De voornaam, achternaam, klasse, woonplaats en telefoonnummer moeten worden vermeld. Aan het einde van het toernooi dient het programma te worden doorgemaild aan de wedstrijdsecretaris.
Indien een toernooi niet op de vastgestelde wedstrijddatum kan worden gespeeld, dan telt dit toernooi niet meer mee voor de ranking. Er kunnen dan geen rankingpunten worden gehaald.    
 
11. Slotbepalingen. 
- Spelers worden geacht bij aanvang van hun eerste wedstrijd, op de hoogte te zijn van de inhoud van dit reglement. Een speler die zich misdraagt ofwel onsportief gedrag vertoont kan een waarschuwing krijgen van de wedstrijdleider. Bij herhaling volgt uitsluiting van deelname voor dat toernooi en wordt tevens melding gemaakt bij de commissie.
- Een speler die zich tijdens de toernooien niet houdt aan het reglement kan door de wedstrijdleider worden uitgesloten van het toernooi, of in overleg met de commissie DRIEBANDEN TOERNOOIEN BIERLING DE SCHEPPER CUP geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten van de ranking.
- De deelnemers aan de toernooien worden geacht te spelen uit liefde voor de driebanden sport. Wij verzoeken alle deelnemers dit aan en rond de tafel uit te dragen.
- Er worden geen nieuwe toernooien meer toegelaten die de finale op zaterdag spelen.
   
In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de commissie.